Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - klucz oceniania zadania 2P TL (wersja 3.2)

Kategoria: Egzaminy próbne TL Utworzono: 05 czerwiec 2012
Piotr Halama

PRÓBNY EGZAMIN PRAKTYCZNY TL CZERWIEC 2012

KLUCZ OCENIANIA PRACY EGZAMINACYJNEJ - ZADANIE 2P TL (wersja 3.2)

KRYTERIA OCENIANIA PRACY EGZAMINACYJNEJ

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej - 3 pkt.
    1. nazwa zakładu: Palarnia kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. (1 pkt.), rodzaj przewożonego ładunku – kawa (1 pkt.) - 2 pkt.
    2. wybór dostawcy i przewoźnika (1 pkt.) - 1 pkt.

II. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załączników  - 8 pkt.
    3. nazwa zakładu: Palarnia kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o.; wytwarzany produkt: kawa - 1 pkt.
    4. Palarnia kawy wykorzystuje do pakowania kawy 9 tys. sztuk opakowań 100 g i 3 tys. sztuk opakowań 250 g w ciągu 30 dni; cena zakupu 1 opakowania 100 g do kawy wynosi 2 gr, a 250 g 0,05 zł; zakład musi dokonać wyboru jednego spośród 5 dostawców opakowań 100 g i jednego spośród 4 dostawców 250 g, stosując metodę średniej ważonej w oparciu o kryteria z załącznika 1 - 1 pkt.
    5. cena sprzedaży 100 g kawy wraz z opakowaniem wynosi 3,50 zł netto a 250 g kawy wraz z opakowaniem wynosi 11,00 zł netto; palarnia kawy jest podatnikiem podatku VAT – 23% - 1 pkt.
    6. kawa przewożona jest do odbiorców w opakowaniach kartonowych (200 szt. kawy w opakowaniu 100 g lub 50 szt. kawy w opakowaniach 250 g), kompletowanych na paletach po 12 szt. opakowań kartonowych; wielkość dostaw do poszczególnych odbiorców przedstawia załącznik 2.; wszystkie przewozy realizowane są środkami transportu samochodowego; odległości odbiorców od Palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. przedstawia załącznik 3; na podstawie ofert przedstawionych przez przewoźników (załącznik 4) Palarnia musi dokonać wyboru trasy dowozu kawy do odbiorców i wyboru przewoźnika biorąc pod uwagę najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę - 2 pkt.
    7. zakład posiada 3 odbiorców kawy: Hurtownia „Smakosz”, Hurtownia „Rarytas”, Hurtownia „Dziupla Smaku” - 1 pkt.
    8. dostawy dokonywane są raz w miesiącu w systemie 1 dostawa – 1 dostawca; czas przewozu od Palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o.o. poprzez Centrum Dystrybucji do poszczególnych odbiorców nie może być dłuższy niż 4 godzin; średnia prędkość przewozu transportem samochodowym wynosi 60 km/h; przyjęty maksymalny czas dekonsolidacji (przełożenie ładunków do samochodu o mniejszym tonażu) w Centrum Dystrybucji wynosi 40 minut, natomiast maksymalny czas wyładunku u pierwszego odbiorcy wynosi 0,5 h - 2 pkt.

III. Wybór dostawców i obliczenie wartości jednej dostawy opakowań do kawy - 14 pkt.
    9. obliczenie średniej ważonej dla każdego dostawcy (po 1 pkt.) - 9 pkt.
    10. wybór dostawców (dostawców ”OPM1” i „OPD3”) - 2 pkt.
    11. określenie wartości jednej dostawy opakowań do kawy – 55 zł - 3 pkt.

IV. Określenie czasu i kosztu przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach - 41 pkt.
    Określenie czasu przewozu: 5 pkt.
    12. wariant I: Hurtownia „Smakosz” – 2,25 h; Hurtownia „Rarytas” – 2 h; Hurtownia ”Dziupla Smaku” – 2,17 h - 1 pkt.
    13. wariant II: Hurtownia „Smakosz” – 2,25 h; Hurtownia „Dziupla Smaku” i Hurtownia ”Rarytas” – 3,5 h - 1 pkt.
    14. wariant III: Hurtownia „Smakosz” i Hurtownia „Rarytas” – 3,08 h; Hurtownia „Dziupla Smaku” – 2,17 h - 1 pkt.
    15. zestawienie czasu przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach lub informacja, że w związku jednakowymi założeniami w zakresie średniej prędkości przewozu, czasu dekonsolidacji i czasu wyładunku wyliczone czasy dotyczą wszystkich firm spedycyjnych w każdym z wariantów    2
    Określenie kosztu przewozu: 36 pkt.
    16. wariant I
Firma „Buziakiewicz i syn” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” – 45,50 zł; Hurtownia „Rarytas” – 24 zł; Hurtownia ”Dziupla Smaku” – 36 zł; plus opłata stała za przewóz do CD - 100 zł; łączny koszt: 205,50 zł
Firma „Szybki - Transport” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” – 80 zł; Hurtownia „Rarytas” – 80 zł; Hurtownia ”Dziupla Smaku” – 80 zł; plus opłata stała za przewóz do CD - 150 zł; łączny koszt: 390 zł;
Firma „Transkilo” Sp. z o. o. – Hurtownia „Smakosz” – 140 zł; Hurtownia „Rarytas” – 120 zł; Hurtownia ”Dziupla Smaku” – 100 zł; plus opłata stała za przewóz do CD - 140 zł; łączny koszt: 500 zł
1 pkt. za każde obliczenie kosztu przewozu oraz 1 pkt. za obliczenie kosztu łącznego (12 pkt.)
    17. wariant II
Firma „Buziakiewicz i syn” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” – 45,50 zł; Hurtownia ”Dziupla Smaku” i Hurtownia „Rarytas” – 112 zł; plus opłata stała za przewóz do CD - 100 zł; łączny koszt: 257,50 zł
Firma „Szybki - Transport” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” – 80 zł; Hurtownia „Dziupla Smaku” i Hurtownia „Rarytas” – 134 zł; plus opłata stała za przewóz do CD - 150 zł; łączny koszt: 364 zł
Firma „Transkilo” Sp. z o. o. – Hurtownia „Smakosz” – 140 zł; Hurtownia „Dziupla Smaku” i Hurtownia „Rarytas” – 200 zł; plus opłata stała za przewóz do CD – 140 zł; łączny koszt: 480 zł
2 pkt. za obliczenie kosztu przewozu do odbiorców Hurtownia „Dziupla Smaku” i Hurtownia ”Rarytas”, po 1 pkt. za obliczenia kosztu przewozu do odbiorcy Hurtownia „Smakosz” oraz 1 pkt. za obliczenie kosztu łącznego (12 pkt.)
    18. wariant III
Firma „Buziakiewicz i syn” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” i Hurtownia „Rarytas” – 82,50 zł, Hurtownia „Dziupla Smaku” – 36 zł; plus opłata stała za przewóz do CD – 100 zł; łączny koszt: 218,50 zł
Firma „Szybki - Transport” Sp. z o. o. - Hurtownia „Smakosz” i Hurtownia „Rarytas” – 89 zł, Hurtownia „Dziupla Smaku” – 80 zł; plus opłata stała za przewóz do CD – 150 zł; łączny koszt: 319 zł
Firma „Transkilo” Sp. z o. o. – Hurtownia „Smakosz” i Hurtownia „Rarytas” – 200 zł, Hurtownia „Dziupla Smaku” – 100 zł; plus opłata stała za przewóz do CD – 140 zł; łączny koszt: 440 zł
2 pkt. za obliczenie kosztu przewozu do odbiorców Hurtownia „Smakosz” i Hurtownia „Rarytas”, po 1 pkt. za obliczenia kosztu przewozu do odbiorcy Hurtownia „Dziupla Smaku” oraz 1 pkt. za obliczenie kosztu łącznego (12 pkt.)

V. Wybór przewoźnika i wariantu przewozu - 8 pkt.
    19. zestawienie całkowitych kosztów przewozu w poszczególnych wariantach - 4 pkt.
    20. wybór przewoźnika – Firma „Buziakiewicz i syn” Sp. z o.o .    2
    21. wybór wariantu – wariant I - 2 pkt.

VI. Obliczenie wartości kawy dostarczanej do poszczególnych odbiorców - 9 pkt.
    22. Hurtownia „Smakosz”: 62784 zł - 3 pkt.
    23  Hurtownia „Rarytas”: 55386 zł - 3 pkt.
    24. Hurtownia „Dziupla Smaku”: 32865 zł - 3 pkt.

VII. Wypełnione dokumenty: dowód PZ, Wz, list przewozowy i faktura VAT - 14 pkt.
    25. Pz – wypełnione: nazwa firmy spedycyjnej i nazwa materiału, ilość materiału przyjęta i otrzymana, cena ewidencyjna, nazwa dostawcy (za każdy element 1 pkt.) - 4 pkt.
    26. Wz – wypełnione: nazwa produktu i ilość produktu, cena ewidencyjna, nazwa odbiorcy (za każdy element 1 pkt.) - 3 pkt.
    27. list przewozowy: wypełnione: środek transportu, nazwa nadawcy i nazwa odbiorcy, forma opakowania i liczba sztuk (za każdy element 1 pkt.) - 3 pkt.
    28. faktura VAT – dane sprzedającego i dane nabywcy, nazwa towaru i ilość sztuk, cena jednostkowa i wartość towaru bez podatku, kwota podatku i wartość towaru wraz z podatkiem - 4 pkt.

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość - 3 pkt.
    29. logiczna, uporządkowana - 1 pkt.
    30. poprawna językowo i terminologicznie - 1 pkt.
    31. czytelna, estetyczna - 1 pkt.

SUMA: 100 punktów

Plików:
Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - schemat oceniania

Próbny egzamin praktyczny CZERWIEC 2012 - schemat oceniania.

Autor Piotr Halama Strona www Strona domowa Data 2012-06-05 Język  Polski Wielkość 234.87 KB Download 6425

Edukacja HALAMA

Edukacja HALAMA - projekt edukacyjny Fundacji MARCHEWKOWE POLE.

E-zasoby dla technika administracji i technika logistyka.