Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - zadanie 2P TL (wersja 3.2)

Kategoria: Egzaminy próbne TL Utworzono: 01 czerwiec 2012
Piotr Halama

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ CZERWIEC 2012

Zadanie egzaminacyjne

Palarnia kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. wykorzystuje do pakowania kawy 9 tys. sztuk opakowań 100 g i 3 tys. sztuk opakowań 250 g w ciągu 30 dni. Cena zakupu 1 opakowania 100 g do kawy wynosi 2 grosze, a 250 g 0,05 zł. Zakład musi dokonać wyboru jednego spośród 5 dostawców opakowań 100 g i jednego spośród 4 dostawców opakowań 250 g, stosując metodę średniej ważonej, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria (załącznik 1). Dostawy opakowań będą dokonywane w cyklach pięciodniowych.
Cena sprzedaży 100 g kawy wraz z opakowaniem wynosi 3,50 zł netto a 250 g kawy wraz z opakowaniem wynosi 11,00 zł netto. Zakład jest podatnikiem podatku VAT – 23%.

Palarnia kawy dostarcza kawę do trzech odbiorców. Kawa przewożona jest do odbiorców w opakowaniach kartonowych (200 szt. kawy w opakowaniu 100 g lub 50 szt. kawy w opakowaniach 250 g), kompletowanych na paletach po 12 szt. opakowań kartonowych. Wielkość dostaw do poszczególnych odbiorców przedstawia załącznik 2. Wszystkie przewozy będą realizowane środkami transportu samochodowego. Odległości odbiorców od Palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. przedstawia załącznik 3. Na podstawie ofert przedstawionych przez przewoźników (załącznik 4) Palarnia dokona wyboru trasy dowozu kawy do odbiorców i wyboru przewoźnika biorąc pod uwagę najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.
Dostawy dokonywane są raz w miesiącu w systemie 1 dostawa – 1 dostawca. Czas przewozu od Palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o.o. poprzez Centrum Dystrybucji do poszczególnych odbiorców nie może być dłuższy niż 4 godzin. Średnia prędkość przewozu transportem samochodowym wynosi 60 km/h. Przyjęty maksymalny czas dekonsolidacji (przełożenie ładunków do samochodu o mniejszym tonażu) w Centrum Dystrybucji wynosi 40 minut, natomiast maksymalny czas wyładunku u pierwszego odbiorcy wynosi 0,5 h.

Opracuj projekt realizacji czynności Palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. związanych z wyborem dostawców i przewoźnika.
 
Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikającej z treści zadania.
2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załączników.
3. Wybór dostawców i obliczenie wartości jednej dostawy opakowań do kawy.
4. Obliczenie czasu i kosztu przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach.
5. Wypełnione zestawienie całkowitych kosztów przewozu kawy przez poszczególne firmy przewozowe w każdym z wariantów przewozu, w celu wyboru najtańszej firmy przewozowej i wariantu przewozu.
6. Obliczenie wartości kawy dostarczanej do poszczególnych odbiorców.
7. Wypełnione dokumenty zamieszczone w Karcie pracy Egzaminacyjnej: Pz – związany z przyjęciem przez Palarnie kawy opakowań 100 g od dostawcy, dowód WZ (dokumenty należy wypełnić dla odbiorcy Hurtownia „Dziupla Smaku”; datę wystawienia dokumentów należy przyjąć datę egzaminu), list przewozowy (należy wypełnić dla najtańszego przewoźnika) oraz fakturę VAT (dokument należy wypełnić dla Hurtowni „Rarytas”, datę wystawienia dokumentu należy przyjąć datę egzaminu).

Do wykonania zadania wykorzystaj:

1. Kryteria wyboru dostawców –Załącznik 1.
2. Wielkości dostaw do poszczególnych odbiorców – Załącznik 2.
3. Odległości odbiorców od Palarni – Załącznik 3.
4. Cennik przewozu – Załącznik 4.
5. Dane identyfikacyjne palarni kawy „Czarna Kawa Na Początek Dnia” Sp. z o. o. – Załącznik 5.
6. Dane identyfikacyjne kontrahentów - Załącznik 6.
7. Warianty przewozu – Załącznik 7.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
 

Plików:
Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - zadanie

Próbny egzamin praktyczny CZERWIEC 2012 - zadanie egzaminacyjne.

Autor Piotr Halama Strona www Strona domowa Data 2012-06-01 Język  Polski Wielkość 200.93 KB Download 6863

Edukacja HALAMA

Edukacja HALAMA - projekt edukacyjny Fundacji MARCHEWKOWE POLE.

E-zasoby dla technika administracji i technika logistyka.