Rozwiązania zadań egzaminacyjnych TA...

Rozwiązanie TA zadania STYCZEŃ 2013 - część 2

Kategoria: Rozwiązania zadań TA
Utworzono: 01 marzec 2013
Sebastian Judycki

III. Wykaz czynności, które musi wykonać pracownik podczas przyjmowania podania interesantki oraz przygotowania do podpisu przez upoważnioną osobę, odpisów skróconych aktów urodzenia i aktu małżeństwa:

1) Ustalenie osoby interesantki na podstawie dowodu osobistego oraz jej sytuacji formalno-prawnej w przedmiotowej sprawie:
a) Agnieszka Anna Maliniak; numer i seria dowodu osobistego: AFT 765102; urodzona w Garwolinie w dniu 28 stycznia 1975 roku; zamieszkała przy ulicy Janusza Korczaka 5/4, 08-400 Garwolin);
b) Agnieszka Anna Maliniak zgłosiła się w dniu 16 stycznia 2013 roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Garwolinie w celu złożenia podania o wydanie odpisów skróconych aktów urodzenia interesantki i jej dziecka oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa interesantki;
c) Interesantka ubiega się o rentę rodzinną po zmarłym mężu – wychowuje dziecko i nie pracuje zawodowo.

Czytaj więcej...
 

Rozwiązanie TA zadania STYCZEŃ 2013 - część 1

Kategoria: Rozwiązania zadań TA
Utworzono: 27 luty 2013
Sebastian Judycki

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Projekt realizacji prac związanych z przyjęciem od interesantki Agnieszki Anny Maliniak podania o wydanie odpisów skróconych aktów urodzenia i aktu małżeństwa oraz przygotowaniem do podpisu przez osobę upoważnioną odpisów aktów stanu cywilnego.

II. Założenia do projektu realizacji prac, czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.

1. Informacje o osobie zwracającej się o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego:
Nazwisko: Maliniak
Imiona: Agnieszka Anna
Nazwisko rodowe: Wilk
Imię ojca: Józef
Nazwisko rodowe ojca: Wilk
Imię matki: Cecylia
Nazwisko matki: Wilk
Nazwisko rodowe matki: Malinowska

Czytaj więcej...
 

Rozwiązanie TA zadania CZERWIEC 2012 (wersja 1.0) - część 3

Kategoria: Rozwiązania zadań TA
Utworzono: 01 lipiec 2012
Sebastian Judycki

V. Ocena poprawności wypełnienia dostarczonej przez interesanta Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego oraz opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

A) Ocena poprawności wypełnienia przez interesanta dostarczonej przez interesanta Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego:
1) Błędnie wpisano numer ewidencyjny PESEL – pozycja 2 Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego:
- jest: 70 07 21 07 276
- powinno być: 70 07 21 07 286.
2) Błędnie wpisano datę urodzenia interesanta – pozycja 3 Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego:
- jest: 21 07 77
- powinno być: 21 07 70.
3) Nie wpisano miejsca urodzenia interesanta – pozycja 3 Karty Rejestracyjnej Bezrobotnego:
- powinien być: Kalisz.

Czytaj więcej...
 

Strona 1 z 10

Edukacja HALAMA

Edukacja HALAMA - projekt edukacyjny Fundacji MARCHEWKOWE POLE.

E-zasoby dla technika administracji i technika logistyka.